Κατάλογοι Karmek OneΥδραυλική Σύνδεση

 

[/tab]

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΩΣΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ

Από μία σωστή εγκατάσταση καπνοδόχου αναμένεται:

  1. Η απρόσκοπτη απαγωγή καυσαερίων σύμφωνα με το ρυθμό που παράγονται.
  2. Η μεταφορά των καυσαερίων σε επαρκές ύψος ώστε να διαλυθούν στην ατμόσφαιρα.
  3. Η ομαλή προσαγωγή νωπού αέρα στον θάλαμο καύσης για να διατηρείται η καύση (σε ατμοσφαιρικούς καυστήρες). Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο ενσωματωμένος ανεμιστήρας αναρρόφησης, αν και εξασφαλίζει την προσαγωγή του απαιτούμενου αέρα καύσης και την διέλευση των καυσαερίων από το σώμα του λέβητα μέχρι την έξοδο προς τον καπναγωγό, από το σημείο αυτό και μετά όμως αναλαμβάνει ο καπναγωγός με τη καμινάδα την απαγωγή των καυσαερίων.

Το τμήμα απαγωγής των καυσαερίων (καπναγωγός – καπνοδόχος) θα πρέπει να είναι στεγανό, άκαυστο και ανθεκτικό σε μεγάλες θερμοκρασίες, μονωμένο και να αντέχει σε μηχανικές και χημικές καταπονήσεις. Η εσωτερική επιφάνεια θα πρέπει να είναι λεία και κατά προτίμηση κυκλικής διατομής. Θα πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες των κατασκευαστών σχετικά με τις διατομές και τις ελάχιστες διαστάσεις.

kapnodoxos1

kapnodoxos2

kapnodoxos3

kapnodoxos4

kapnodoxos5

kapnodoxos6

kapnodoxos7

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Μια κακή καπνοδόχος θα έχει ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

  1. 1.       Καπναγωγός

Μεγάλο οριζόντιο τμήμα

Πολλές αλλαγές διεύθυνσης

Απότομες αλλαγές διεύθυνσης

Ακατάλληλο υλικό (π.χ. spiralumin το οποίο είναι και επικίνδυνο)

Καθοδικές κλίσεις (αντί για ανοδικές)

Ακατάλληλη διατομή

Κακή απευθείας σύνδεση με καμινάδα με μεγάλο μήκος εισχώρησης σε αυτή

Ανυπαρξία ταυ καθαρισμού

Φρακάρισμα ελεύθερης διατομής από υπολείμματα και ανύπαρκτο καθαρισμό

  1. 2.       Καμινάδα

Μη επαρκές μήκος

Ακατάλληλη διατομή

Αλλαγές διεύθυνσης

Απότομες αλλαγές διεύθυνσης

Ακατάλληλο υλικό (π.χ. ελικοειδούς ραφής)

Φρακάρισμα ελεύθερης διατομής από υπολείμματα και ανύπαρκτο καθαρισμό

Εισαγωγή νωπού αέρα από κακή συναρμογή τεμαχίων

Εισαγωγή νωπού αέρα από γρίλιες ή περσίδες

Σύνδεση άλλης συσκευής στην ίδια καμινάδα

  1. 3.        Απόληξη καμινάδας

Ανυπαρξία αντιανεμικού καπέλου

Χαμηλότερα από κορφιάτη

Μικρές αποστάσεις από φυσικά εμπόδια

  1. 4.        Χώρος τοποθέτησης συσκευής

Ανεπαρκής αερισμός

Συσκευή που προκαλεί υποπίεση

Όλοι οι παραπάνω παράγοντες οδηγούν σε κακό «τράβηγμα».  Αυτό σημαίνει ότι είτε δεν δημιουργείται καθόλου ελκυσμός είτε ο ελκυσμός να μην επαρκεί. Μικρότερος ελκυσμός από τον απαιτούμενο έχει ως συνέπεια ανεπαρκή τροφοδοσία με νωπό αέρα καύσης και ανεπαρκή απομάκρυνση καυσαερίων. Η καύση πλέον είναι ατελής με όλες τις συνέπειες που αυτή συνεπάγεται στην αποδοτικότητα του συστήματος, την ομαλή λειτουργία της καύσης και τα πιθανά προβλήματα στην λειτουργία του λέβητα.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΟΜΠΑΣ PELLET

Οι σόμπες πέλλετ είναι εξοπλισμένες με ολοκληρωμένο υδραυλικό κύκλωμα θέρμανσης που περιλαμβάνει κυκλοφορητή, βαλβίδα ασφαλείας, δοχείο διαστολής, αισθητήρα θερμοκρασίας προσαγωγής και μανόμετρο.

Η σύνδεση στο δίκτυο θέρμανσης μπορεί να πραγματοποιηθεί απ’ ευθείας χωρίς την προσθήκη άλλων εξαρτημάτων. Για την καλύτερη λειτουργία της σόμπας pellet συνιστούμε την τοποθέτηση βαλβίδας ελέγχου θερμοκρασίας επιστρεφομένων.

sidesi-sompa-pellet