ΠεριγραφήΤεχνικά χαρακτηριστικάΦωτογραφίεςΒίντεο ΣύνδεσηΚαπνοδόχοςManualΠιστοποίηση

Λέβητες ξύλου Ecomax πυρόλυσης

λέβητες ξύλου ecomaxΟι λέβητες ξύλου  Ecomax είναι ένα μοντέλο  υπεραυτόματου λέβητα πυρόλησης ξύλου, με αναλογική καύση και ελάχιστη κατανάλωση, κατηγορίας εκπομπών 4 ή 5 ανάλογα με το μοντέλο, σύμφωνα με την EN 303-5. Είναι εξοπλισμένος με ηλεκτρονικό controller μέσω του οποίου ο χρήστης θέτει της παραμέτρους λειτουργίας αναλόγως με τις συνθήκες, δίνεται η δυνατότητα σύνδεσης με θερμοστάτη χώρου, θερμοστάτη εξωτερικής αντιστάθμισης καθώς και εκβιθερμικής λειτουργίας. Ο λέβητας ecomax επιτυγχάνει μέγιστες αποδόσεις με πολύ μεγάλα διαστήματα. Ο Εcomax είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένος από πυρίμαχο χάλυβα 6mm, διαθέτει μεγάλο θάλαμο ξύλων έως 200 lt, είναι εφοδιασμένος εσωτερικά με αποσπόμενους μανδύες στο θάλαμο ξύλων. Η καύση του ξύλου γίνεται παρουσία οξυγόνου ή αέρα και τα παραγόμενα προϊόντα καίγονται. Επίσης, η θερμική αποικοδόμηση του ξύλου παρουσία περιορισμένης και ελεγχόμενης ποσότητας αέρα ή οξυγόνου, η οποία συνήθως λαμβάνει χώρα σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες (> 1000ο C), είναι γνωστή ως πυρόλυση και προκαλεί την πλήρη μετατροπή του ξύλου σε αέρια προϊόντα.

Οι λέβητες ξύλου Ecomax  διατίθενται σε 3 τύπους: 30 kw, 40 kw και 50 kw.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 • Μεγάλος χρόνος καύσης. Ο μεγάλος θάλαμος καύσης σας επιτρέπει να αποθηκεύετε μεγάλο όγκο καυσίμων. Η μεγάλη είσοδος του χώρου καύσης σας επιτρέπει να κάψετε μεγάλα κομμάτια ξύλου.
 • Χαμηλό κόστος θέρμανσης. Η υψηλή απόδοση του λέβητα παρέχει τη μέγιστη αποδοτικότητα των καυσίμων.
 • Οικολογική λειτουργία. Λέβητας ξύλου Ecomax 30 και 40kw είναι κατηγορίας εκπομπών καυσαερίων 4, o Ecomax 50 kw είναι κατηγορίας εκπομπών καυσαερίων 5, πάντα σύμφωνα με την ΕΝ 303-5.
 • Προηγμένος σχεδιασμός λέβητα.
 1. Ο λέβητας ξύλου Ecomax είναι εξοπλισμένος με έναν ηλεκτρονικό ελεγκτή PID ελέγχου.
 2. Η μονάδα ελέγχου μπορεί να ελέγξει το λέβητα με βάση την εξωτερική θερμοκρασία.
 3. Ικανότητα να ελέγχεται απο τον θερμοστάτη.
 4. Η μονάδα ελέγχου επιτρέπει τη σύνδεση 2 κυκλοφορητών θέρμανσης.
 5. Μοντέρνος σχεδιασμός.

ΠΥΡΟΛΥΣΗ, μηδενική στάχτη, μηδαμινή συντήρηση.

Η διαδικασία της πυρόλυσης η αλλιώς δευτερογενής καύση καυσαερίων αποτελείται από το θερμικό διαχωρισμό των οργανικών και ανόργανων ουσιών. Το ξύλο στον θάλαμο πρώτα θερμαίνεται και ξηραίνεται, και το μείγμα αερίων που απελευθερώνεται στη συνέχεια καίγεται σε θάλαμο καύσης του λέβητα. Τα αέρια καύσης στη συνέχεια αφήνονται ελεύθερα μέσω καπνοσυλλέκτη στην καμινάδα. Αυτή η διαδικασία επιτρέπει την απόδοση του λέβητα να υπερβαίνει το 80%.

ΤΑΜΠΕΡ ΕΛΚΥΣΜΟΥ 2

Για τη σωστή απαγωγή των καυσαερίων είναι απαραίτητος ο σωστός ελκυσμός της καμινάδας, ο οποίος επηρεάζει την ποιότητα της καύσης. Με τη σωστή ρύθμισή του μπορούμε να έχουμε οικονομικότερη, αλλά και καθαρότερη καύση. Αυτό επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση ενός τάμπερ ελκυσμού στην καπνοδόχο, το οποίο επιτρέπει τη συνεχή ρύθμιση του ελκυσμού αυξάνοντας έτσι το βαθμό απόδοσης, αλλά κα την οικονομία του λέβητα.

 

ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΝΕΟΣ ECOMAX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΝΕΟΣ ECOMAX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

λέβητες ξύλου ecomax  ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΝΕΟΣ ECOMAX ΟΘΟΝΗ  ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΝΕΟΣ ECOMAX  ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΝΕΟΣ ECOMAX   ECOMAX CONTROL       

 

Καύσιμα βιομάζας και σχηματισμός υγροποιήσεων

Ανάλογα με τον τύπο του καυσίμου βιομάζας και την εποχικότητα παραγωγής και αποθήκευσης του, μια μεταβλητή ποσότητα υγρασίας περιέχεται στη σύσταση της καύσιμης ύλης. Η υγρασία αυτή, κατά τη καύση εντός του θαλάμου καύσης, απελευθερώνεται με τη μορφή υδρατμών και περιέχεται στα καυσαέρια της καύσης. Η παρουσία ζωνών χαμηλής θερμοκρασίας με τις οποίες τα καυσαέρια έρχονται σε επαφή, προκαλούν πτώση της θερμοκρασίας των καυσαερίων η οποία τελικά οδηγεί σε συμπύκνωση των υδρατμών, αν η πτώση δεν είναι ελεγχόμενη.

Η παρουσία υγρού νερού στα καυσαέρια σε συνδυασμό με την αιθάλη και τους άκαυστους υδρογονάνθρακες, δημιουργούν πίσσα και επικαθίσεις. Οι επικαθίσεις αυτές εμφανίζονται στα τοιχώματα του θαλάμου καύσης και στις διαδρομές των καυσαερίων, και εκτός του ότι είναι επικίνδυνα λόγω της ευφλεκτότητας τους, μειώνουν την αποδοτικότητα και τη διάρκεια ζωής του λέβητα καύσης.

Επομένως είναι κρίσιμο και χρήσιμο να διατηρηθεί η θερμοκρασία των τοιχωμάτων του λέβητα καύσης στην υψηλότερη δυνατή θερμοκρασία με τον έλεγχο της θερμοκρασίας επιστροφής του κυκλώματος θέρμανσης προς το λέβητα.  

Ecomax – Thermovar 65oC

Εcomax – buffer

Ecomax – Τρίοδη θερμοστατική

Ecomax – Τρίοδη με θερμοστατική κεφαλή

Ecomax – Τρίοδη με κινητήρα και κεντρικό ελεγκτή

Ecomax – Τετράοδη προρρύθμισης

Ecomax – Τετράοδη με κεντρικό ελεγκτή

Ecomax – Ηλεκτρική καλωδίωση

Η καμινάδα με τον καπναγωγό αποτελούν το σύστημα απαγωγής των καυσαερίων και είναι το τμήμα εκείνο της εγκατάστασης που σε συνδυασμό με τον σωστό αερισμό ενός λεβητοστασίου αποτελούν το «αναπνευστικό σύστημα» μιας εγκατάστασης και αν κάποιο από τα δύο δεν λειτουργεί σωστά τότε η εγκατάσταση θα έχει προβλήματα.

Γενικά μιλώντας, υπάρχει μια αλυσίδα ροών η οποία ξεκινά από την προσαγωγή νωπού αέρα στον καυστήρα, διέλευση των καυσαερίων μέσα από το σώμα του λέβητα, διέλευση μέσα από τον καπναγωγό και την καμινάδα και τελικά ολοκληρώνεται με την απόρριψη των καυσαερίων στο περιβάλλον. Είναι εύλογο λοιπόν ότι η αλυσίδα αυτή των ροών πρέπει να λειτουργεί αρμονικά ώστε να εξασφαλιστεί σωστή και αποδοτική καύση και ταυτόχρονα η μικρότερη δυνατή επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Στην εξασφάλιση αυτής της αρμονικής λειτουργίας, το μεγαλύτερο βάρος έχει η κατασκευή της καμινάδας και του καπναγωγού.

Συγκεντρωτικά από την καμινάδα αναμένεται:

             1.       Η απρόσκοπτη απαγωγή καυσαερίων σύμφωνα με το ρυθμό που παράγονται.

            2.       Να μεταφέρει τα καυσαέρια σε επαρκές ύψος ώστε να διαλυθούν στην ατμόσφαιρα.

            3.       Να εξασφαλίζει την ομαλή προσαγωγή νωπού αέρα στον θάλαμο καύσης για να διατηρείται η καύση. (Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι σε καυστήρες οι οποίοι έχουν ενσωματωμένο ανεμιστήρα αναρρόφησης, αυτός εξασφαλίζει μεν την προσαγωγή του απαιτούμενου αέρα καύσης και την διέλευση των καυσαερίων από το σώμα του λέβητα μέχρι την έξοδο προς τον καπναγωγό, από το σημείο αυτό και μετά όμως αναλαμβάνει ο καπναγωγός με τη καμινάδα την απαγωγή των καυσαερίων. Σε ατμοσφαιρικούς καυστήρες η καμινάδα έχει την «υποχρέωση» να εξασφαλίσει επιπλέον της απαγωγής των καυσαερίων, την αναρρόφηση νωπού αέρα και την διέλευση των καυσαερίων εντός του σώματος του λέβητα).

Η λειτουργία της καμινάδας ώστε να εξασφαλίσει τα ανωτέρω, βασίζεται στο φυσικό φαινόμενο της σχετικής ανοδικής κίνησης αερίων που είναι θερμότερα σε σχέση με τα ψυχρότερα. Πράγματι, η θερμοκρασία των καυσαερίων στη βάση της καμινάδας είναι συγκριτικά υψηλότερη με τη θερμοκρασία του ατμοσφαιρικού αέρα, οπότε κινούνται ανοδικά, δημιουργώντας στη θέση που βρίσκονται υποπίεση. Η ανοδική αυτή τάση πρέπει να είναι ικανή να υπερνικήσει τις αντιστάσεις κατά τη ροή στο εσωτερικό της καπνοδόχου ώστε να εξασφαλιστεί η απαγωγή των καυσαερίων (και συνεπακόλουθα σε ατμοσφαιρικούς καυστήρες η προσαγωγή νωπού αέρα). Η δημιουργούμενη υποπίεση είναι ανάλογη του κατακόρυφου ύψους της καμινάδας και της διαφοράς θερμοκρασίας των καυσαερίων με τον ατμοσφαιρικό αέρα ενώ η δυνατότητα ικανοποιητικής ροής είναι συνάρτηση των κατασκευαστικών δεδομένων της καμινάδας (διατομή, όδευση κλπ). Η σημασία του καπναγωγού προκύπτει από τα παραπάνω καθώς δε θα πρέπει να προσθέτει αντιστάσεις ροής και να μην επιτρέπει την πτώση της θερμοκρασίας των καυσαερίων.

Το τμήμα απαγωγής των καυσαερίων (καπναγωγός – καπνοδόχος) θα πρέπει να είναι στεγανό, άκαυστο και ανθεκτικό σε μεγάλες θερμοκρασίες, μονωμένο και να αντέχει σε μηχανικές και χημικές καταπονήσεις. Η εσωτερική επιφάνεια θα πρέπει να είναι λεία και κατά προτίμηση κυκλικής διατομής. Θα πρέπει να είναι σωστά διαστασιολογημένη από τον μελετητή, ανάλογα με την ισχύ της εγκατάστασης και το ύψος. Ωστόσο επειδή η διαστασιολόγηση είναι επίπονη, οι κατασκευαστές συστήνουν διατομές και ελάχιστες διαστάσεις οι οποίες όταν εκλείπουν οι παράγοντες κακής τοποθέτησης που αναφέρονται στην επόμενη λίστα, οδηγούν συνήθως σε ικανοποιητικά αποτελέσματα.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

 1. Καπναγωγός
 • Μεγάλο οριζόντιο τμήμα
 • Πολλές αλλαγές διεύθυνσης
 • Απότομες αλλαγές διεύθυνσης
 • Ακατάλληλο υλικό (π.χ. spiralumin το οποίο είναι και επικίνδυνο)
 • Καθοδικές κλίσεις (αντί για ανοδικές)
 • Ακατάλληλη διατομή
 • Κακή απευθείας σύνδεση με καμινάδα με μεγάλο μήκος εισχώρησης σε αυτή
 • Ανυπαρξία ταφ καθαρισμού
 • Φρακάρισμα ελεύθερης διατομής από υπολείμματα και ανύπαρκτο καθαρισμό
 1. Καμινάδα
 • Μη επαρκές μήκος
 • Ακατάλληλη διατομή
 • Αλλαγές διεύθυνσης
 • Απότομες αλλαγές διεύθυνσης
 • Ακατάλληλο υλικό (π.χ. ελικοειδούς ραφής)
 • Φρακάρισμα ελεύθερης διατομής από υπολείμματα και ανύπαρκτο καθαρισμό
 • Εισαγωγή νωπού αέρα από κακή συναρμογή τεμαχίων
 • Εισαγωγή νωπού αέρα από γρίλιες ή περσίδες
 • Σύνδεση άλλης συσκευής στην ίδια καμινάδα
 1. Απόληξη καμινάδας
 • Ανυπαρξία αντιανεμικού καπέλου
 • Χαμηλότερα από κορφιάτη
 • Μικρές αποστάσεις από φυσικά εμπόδια
 1. Λεβητοστάσιο
 • Ανεπαρκής αερισμός λεβητοστασίου
 • Συσκευή που προκαλεί υποπίεση

Όλοι οι παραπάνω παράγοντες οδηγούν σε κακό «τράβηγμα».  Αυτό σημαίνει ότι είτε δεν δημιουργείται καθόλου ελκυσμός είτε ο ελκυσμός να μην επαρκεί. Μικρότερος ελκυσμός από τον απαιτούμενο έχει ως συνέπεια ανεπαρκή τροφοδοσία με νωπό αέρα καύσης και ανεπαρκή απομάκρυνση καυσαερίων. Η καύση πλέον είναι ατελής με όλες τις συνέπειες που αυτή συνεπάγεται στην αποδοτικότητα του συστήματος, την ομαλή λειτουργία της καύσης και τα πιθανά προβλήματα στην λειτουργία του λέβητα.

Στο ενδεχόμενο δημιουργίας ελκυσμού μεγαλύτερου από τον απαιτούμενο, τότε επειδή και πάλι η καύση δεν είναι αποδοτική και ενδεχόμενα προβλήματα στη λειτουργία του λέβητα μπορούν να προκύψουν συστήνεται η τοποθέτηση ρυθμιστικού τάμπερ.

Η μέτρηση του ελκυσμού γίνεται εύκολα με το κατάλληλο όργανο. Θα πρέπει να μετρηθεί ο ελκυσμός σε κρύα εγκατάσταση ώστε να διαπιστωθεί ότι η κατασκευή της καμινάδας δημιουργεί υποπίεση και σε 100% φορτίο λειτουργίας ώστε να διαπιστωθεί ότι βρίσκεται εντός των ορίων του κατασκευαστή του λέβητα.

Ecomax Εγκατάσταση απαγωγής καυσαερίων

πιστοποίηση λέβητα ξύλου ecomax